Національний музей — меморіал жертв окупаційнихрежимів «Тюрма на Лонцького», 36739056

(найменуваннязамовника, ідентифікаційнийкодзаЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі
Код

КЕКВ (для

Бюджетних

коштів)
Джерело

фінансування
Очікувана

Вартість

предмета

закупівлі
Процедур

азакупівлі
Орієнтовний

Початок

Проведення

Процедур

изакупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)),

яких плануєтьсязалучити

допідготовкидокументації

конкурснихторгів (запитуцінових

пропозицій, кваліфікаційної

документації
Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8
 

код 84.24.1 — послуги у сферігромадського порядку та громадськоїбезпеки (послугиохорониоб'єкта)
2240 кошти державного бюджету України

 
  Переговорна

процедура закупівлі
Серпень  2014 р   ----

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол  від 12 серпня 2014 р.

№ 1/ рп

 

Головакомітетузконкурснихторгів ЗабілийР. В.

(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)    
М. П. 
Секретаркомітетузконкурснихторгів ГнатівО. Г.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)