УПА125 жовтня у сесійній залі Львівської обласної ради відбудеться Міжнародна наукова конференція, присвячена дослідженню українського визвольного руху 1920—1950-х рр.

Про це повідомила прес-служба Львівської обласної ради.

У конференції візьмуть участь 64 історики з України та за кордону, серед них, зокрема участь візьмуть наукові співробітник Центру досліджень визвольного руху — Іван Патриляк, д.і.н., доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Гавришко Марта, к.і.н., Ольга Зброжко, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий.

А також Титаренко Дмитро (Донецьк); Пагіря Олександр, (Київ); Каліщук Оксана (Луцьк); Зашкільняк Леонід, Онишук Ярослав, Посівнич Микола, Сіромський Руслан (Львів); Погорєлов Анатолій (Миколаїв); Сухих Андрій (Острог); Мушинка Микола (Пряшів, Словаччина).

Дослідники зосередять свою увагу на: етапах становлення, розвитку та боротьби ОУН і УПА; військово-політичному та пропагандистському аспекту діяльності націоналістичного підпілля; відносинах з сусідніми народами та визвольними рухами Центрально-Східної Європи; історії окремих організаційних та збройних формувань націоналістичного підпілля; життєвих шляхах людей крізь призму українського визвольного руху; соціально-психологічних та морально-правових аспектах дослідження боротьби ОУН і УПА; історії та методології досліджень та джерелознавстві.

 

Програма

(25 жовтня)

9.00-10.00 – Реєстрація учасників конференції

10.00-10.30 – Відкриття

Реґламент:

Доповіді – 20 хв.

Повідомлення – 10 хв.

Дискусія – 10 хв.

Пленарне засідання

10.30-12.30 (сесійна зала Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 16)

 

Головують Ігор Соляр, Іван Патер

Русначенко Анатолій (Київ). Український визвольний рух середини ХХ ст. в суспільно-політичних і наукових дискусіях сучасності

Мамонтов Ігор (Київ). Правові проблеми боротьби ОУН і УПА з точки зору сучасної юридичної науки

Зашкільняк Леонід (Львів). Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни: погляд з ХХІ століття

Трофимович Володимир (Острог). Німецький чинник в українсько-польському протистоянні на Волині та Галичині в роки Другої світової війни

Сухий Олексій (Львів). Історіографія національного повстанського руху в роки Другої світової війни: сучасні виклики

Примаченко Яна (Київ). ОУН і УПА vs Голокост: «війни пам’яті» в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання

Презентація нових видань (12.30-13.00)

 

Секція 1. Український визвольний рух на тлі суспільно-політичних ідей, подій та обставин середини ХХ ст.

14.00-17.50 (передсесійна зала, вул. Винниченка, 16)

Головують Олександра Стасюк, Олександр Зайцев

Гавришко Марта (Львів). Ставлення представників ліберального фемінізму до ОУН у 1929- 1939 рр.

Зайцев Олександр (Львів). Стратегія і тактика націоналістичного повстання у воєнній доктрині Михайла Колодзінського

Трофимович Лілія (Львів). Польща і державотворчі процеси в Карпатській Україні 1938—1939 рр.

Парацій Володимир (Тернопіль). ОУН-УПА в контексті становлення історичних передумов національної безпеки та військової доктрини України

Войнарович Назарій (Острог). Питання політичної консолідації в діяльності ОУН у Галичині міжвоєнного періоду

Пагіря Олександр (Київ). Українська повстанська дипломатія 1940-х рр.: до постановки проблеми

Стасюк Олександра (Львів). Роль інтелігенції у національно-визвольному русі 30-50- років ХХ ст.

Каліщук Оксана (Луцьк). Позиція проводів українського та польського визвольних рухів як чинник ескалації міжнаціонального конфлікту у роки Другої світової війни

Музичко Олександр (Одеса). Родина Караванських: спадкоємність традицій у розвитку українського націоналізму ХХ ст.

Забілий Руслан (Львів). Литовські національні партизани та українські повстанці. Спроба порівняльної характеристики

Вулочин Андрій (Львів). Формування образу Радянського Союзу і комунізму в ідеологічно-політичних вишколах ОУН і УПА

Онишко Леся (Київ). Націоналістичне підпілля і повоєнний голодомор 1946—1947 рр.

Бабенко Людмила (Полтава). Агентурно-оперативні аспекти чекістської діяльності у процесі підготовки Львівського церковного собору 1946 року

Боляновський Андрій (Львів). Іноземці в УПА (1943—1945 рр.)

 

Секція 2. Джерельний аспект дослідження ОУН та УПА

14.00-17.50 (сесійна зала Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 16)

Головують Роман Грицьків, Іван Патриляк

Папакін Георгій (Київ). Джерельний контент визвольних змагань 1939—1956 років

Грицьків Роман (Львів). Найновіша історіографія Української Повстанської Армії: концепції та підходи

Марчук Володимир (Рівне). Документи райкомів КП(б) України як джерело до вивчення проблем українського національно-визвольного руху в 1944—1946 рр. (за документами Державного архіву Рівненської області)

Ковальчук Володимир (Київ). Обліково-статистичні документи УПА та їх значення

Патриляк Іван (Київ). Агентурна справа «Провалля» («Пропасть») як джерело вивчення методики радянських спецслужб у боротьбі з українським визвольним рухом

Зброжко Ольга (Львів). Діяльність ОУН на західноукраїнських землях в умовах Другої світової війни та повоєнних лихоліть у світлі архівних документів партійних та радянських органів влади УРСР

Сіреджук Петро (Івано-Франківськ). Акції повстанців УПА в матеріалах районних і обласних військових комісаріатів

Іванов Сергій (Острог). Німецький окупаційний режим на Волині (за матеріалами української націоналістичної преси)

Марущенко Олександр (Івано-Франківськ). Український самостійницький рух періоду Другої світової війни в сучасному історіографічному дискурсі

Виноградська Галина (Львів). ОУН-УПА у спогадах депортованих 1944—1947 рр. з Надсяння і Холмщини

Луньо Євген (Львів). Бойове самогубство повстанців крізь призму оповідної традиції

Онишук Ярослав, Шеремета Святослав (Львів). Українська повстанська армія за матеріалами архіву ІПН

Манзуренко Віталій (Львів). Деякі факти історії створення Капітули Золотого хреста УПА

Чікало Оксана (Львів). Національно-визвольна боротьба українців ХХ століття крізь призму пісні-хроніки періоду ОУН-УПА

 

Секція 3. Регіональні аспекти боротьби ОУН та УПА

14.00-17.50 (каб. 307, вул. Винниченка, 18)

Головують Галина Стародубець, Ігор Гаврилів

Ревегук Віктор, Кочерга Надія (Полтава). Похідні групи ОУН у Полтаві (1941—1942 рр.).

Титаренко Дмитро (Донецьк). Преса Харкова в період нацистської окупації: умови функціонування та пропагандистський вплив

Стародубець Галина (Житомир). На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років

Кучерепа Микола (Луцьк). Становлення та діяльність ОУН на Волині (1929—1939 рр.)

Гаврилів Ігор (Львів). Українсько-польський конфлікт напередодні та в роки Другої світової війни: спроба аналізу сучасних досліджень

Погорєлов Анатолій (Миколаїв). Боротьба ОУН проти німецької та радянської влади на Дніпропетровщині в світлі віднайдених документів НКВС

Сухих Андрій (Острог). Протиборство групи УПА «Заграва» з Тернопільським партизанським з’єднанням ім. М. С. Хрущова (1943—1944 рр.)

Кошельник Андрій (Острог). УПА на Холмщині в 1944—1947 рр.: ґенеза та завдання підпільної діяльності

Знак Зоряна (Дрогобич). Ліквідація греко-католицької церкви у Дрогобицькій області (друга половина 1940-х рр.)

Ільницький Василь (Дрогобич). Участь представників Східної України у національно-визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (1945—1954 рр.)

Мушинка Микола (Пряшів, Словаччина). Безпідставне обвинувачення УПА у вбивстві 11 євреїв у с. Ковбасів у грудні 1945 р.

Сіромський Руслан (Львів). Обставини та наслідки інформаційно-пропагандистської поїздки зв’язкової Ангелини Прийми на Чернігівщину 1949 р.

Ханас Володимир (Дрогобич). Село Верхні Гаї на Дрогобиччині у національно-визвольній боротьбі 1920—1950-их рр.

Мельник Ігор (Київ). До питання долі вихідців з Львівщини, репресованих у Київської області у 1937—1938 роках

 

Секція 4. Формування та діяльність окремих структур підпілля, персоналії

14.00-17.50 (нарадна кімната, вул. Винниченка, 16)

Головують Михайло Романюк, Андрій Сова

Футала Василь (Дрогобич). Історіографічний образ Євгена Коновальця

Кучерук Олександр (Київ). Категорія присяжних членів в структурі ОУН у 1930-х роках

Масненко Віталій (Черкаси). Діяльність Макара Кушніра (Богуша) у перші роки становлення ОУН

Гривул Тарас (Львів). Організаційний розвиток підпільної мережі ОУН в 1939—1941 рр.

Волянюк Сергій (Тернопіль). Формування та кадровий склад військового штабу воєнної округи «Лисоня»

Ільїн Олександр (Брест, Білорусія). Іван Гнойовий – борець за українську справу на Берестейщині

Сова Андрій (Львів). Фізичний вишкіл членів УВО та ОУН у міжвоєнній Галичині (на прикладі Романа Шухевича)

Стрільчук Василь (Броди). Олександр Вислоцький – організатор громадського руху на Брідщині в міжвоєнний період (на прикладі Товариства «Луг»)

Посівнич Микола (Львів). Ув’язнення Степана Бандери в німецьких тюрмах і концтаборах: міфи і факти

Саківський Ігор (Тернопіль). Структура ОУН у Тернопільському воєводстві у 1929—1939 рр.

Романюк Михайло (Львів). Структура та діяльність референтури СБ Золочівського окружного проводу ОУН

Бежук Ольга (Львів). Жінки з родини львівського адвоката Степана Федака у громадсько-політичних та національно-визвольних процесах Галичини середини ХХ ст.

Гвоздевич Стефанія (Львів). Григорій Дем’ян – дослідник історії УПА та повстанського фольклору

Надурак Наталія (Івано-Франківськ). Сучасна українська історіографія зовнішньополітичної діяльності УВО та ОУН 1920—1941 рр.

Марчук Ігор (Рівне). Розшук радянськими карально-репресивними органами Д. Клячківського-»Клима Савура»

Гурська Оксана (Тернопіль). Чорно-червона писанка 1946 року

 

Обговорення, закриття – 18.00-18.30

Прийом від імені голови Львівської обласної ради (мала сесійна зала) – 18.30

 

До складу організаційного комітету увійшли: голови Львівської обласної ради Петра Колодія директор Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України (співголова) Микола Литвин; голова комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ Львівської обласної ради Роман Ковальчук; заступник директора комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Ярослав Онищук; директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації Дмитро Посипанко; начальник управління з гуманітарних питань і зовнішніх зв’язків Львівської обласної ради Ірина Пукас; директор Центру незалежних історичних студій, молодший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Михайло Романюк; завідувач кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка Олексій Сухий; заступник начальника управління з гуманітарних питань і зовнішніх зв’язків Львівської обласної ради – начальник відділу з питань соціально-культурної діяльності Андрій Холявка; директор комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Святослав Шеремета.

Джерело ZIK