Конкурс серед студентів-дослідників історії завершився спеціалізованим науковим семінаром за участі провідних дослідників. Визначено 5 переможців, які отримали грошові премії та комплекти нових наукових видань із теми.

До 70-ї річниці створення Української повстанської армії з метою сприяння розвитку наукових, в тому числі міждисциплінарних досліджень історії України ХХ століття проходив відкритий конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років». Конкурс організовано Центром досліджень визвольного руху (Львів) та Інститутом суспільних досліджень (Дніпропетровськ) спільно із Національним музеєм-меморіалом «Тюрма на Лонцького» (Львів) та Центром історії державотворення в ХХ столітті НаУКМА (Київ).

20 жовтня в науковій Науковій бібліотеці імені Тетяни та Омеляна Антоновичів Національного університету «Києво-Могилянська академія» пройшов науковий семінар для учасників та нагородження переможців. Загалом на конкурс надійшло 18 робіт із 8 міст України.

Слухачі мали нагоду почути доповіді Івана Патриляка “Протистояння українського визвольного руху німецькому окупаційному режимові: міфи та реалії”, Володимира В'ятровича “Неможливий мир. Спроби польсько-українського порозуміння в роки Другої світової війни”, Володимира Панченка “Економічний націоналізм – політекономічна доктрина що відповідає викликам сьогоднішнього дня (на прикладі ОУН)”.

“Для мене особливо цінним в конкурсі виявилося те, що роботи подавали не тільки студенти історичних факультетів. Це сигнал не лише про збільшення професійного зацікавлення історією, але й про більшу популярність міждисциплінарних студій. А саме такий підхід в науковій роботі дослідника історії створює можливості комплексного аналізу та появи цікавих аналітичних праць”

підкреслив Володимир В'ятрович, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху.

Володимир Панченко, директор Інституту суспільних досліджень висловив переконання, що конкурс стимулюватиме зацікавлення українською історією, роботою з документальними джерелами та формування власного погляду на події минулого:

“Ми оцінювали новизну дослідження, науковий рівень підготовки, працю з першоджерелами (архівні документи, власна пошукова робота). Бралося до уваги не тільки знання історіографії, але й здатність робити самостійні висновки. І звісно – звертали увагу на стиль письмової подачі матеріалу”.

П’ять переможців отримали грошові премії по тисячі гривень та комплекти наукових видань із тематики, серед яких практичний порадник із доступу до архівів “Право на правду”, монографії Володимира Панченка “Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920—1950-х роках”, Івана Патриляка «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939—1960 рр.), Володимира В'ятровича “Друга польсько-українська війна 1942–1947 років”, останні числа наукового журналу “Український визвольний рух” та ін.

Молоді дослідники мали можливість виголосити свої доповіді, а учасники – продискутувати на тему цих досліджень разом із відомими істориками.

Переможцями конкурсу стали:

  • Коваль Аліна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет) із роботою «Організація українських націоналістів на Миколаївщині в 1940—1950-ті роки».
  • Скорих Олександра, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (факультет іноземних мов) з роботою «Волинський пласт».
  • Солов’ян Володимир, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка (філософський факультет) із роботою «Роль Нестора Махна та махновщини у визвольних змаганнях українського селянства (1917—1921 рр.)».
  • Тютенко Роман, студент Львівського національного університету імені Івана Франка (історичний факультет) із роботою «Гайдамацький кіш Слобідської України».
  • Шендюх Петро, студент Львівського національного університету імені Івана Франка (історичний факультет) із роботою «Терористична діяльність національно-визвольного руху у Східній Галичині в міжвоєнний період: теорія та практика».

На конкурс подавали роботи за темами: повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках; селянський опір колективізації; ідеологія та програми українського націоналізму в 1920—1950-х роках; чільні постаті ОУН та УПА в 1920—1950-х рр.; діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА в певний період; повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920—1950-х рр. Загалом на конкурс надійшло 18 робіт із 8 міст України.

Оцінювала роботи конкурсна комісія, до складу якої входили: к. і. н. Володимир В’ятрович (Національний університет «Києво-Могилянська академія», ЦДВР), к. і. н. Володимир Панченко (ІСД), к. і. н. Олег Репан (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ІСД), д. і. н. Іван Патриляк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ЦДВР). Координатор конкурсу — науковий співробітник Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Ірина Когут.

Список учасників конкурсу наукових студентських робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років» та теми робіт:

 

Переможці:

Коваль Аліна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний факультет) із роботою «Організація українських націоналістів на Миколаївщині в 1940—1950-ті роки».

Скорих Олександра, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (факультет іноземних мов) з роботою «Волинський пласт».

Солов’ян Володимир, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка (філософський факультет) із роботою «Роль Нестора Махна та махновщини у визвольних змаганнях українського селянства (1917—1921 рр.)».

Тютенко Роман, студент Львівського національного університету імені Івана Франка (історичний факультет) із роботою «Гайдамацький кіш Слобідської України».

Шендюх Петро, студент Львівського національного університету імені Івана Франка (історичний факультет) із роботою «Терористична діяльність національно-визвольного руху у Східній Галичині в міжвоєнний період: теорія та практика».

 

Учасники:

Коваль Олеся, студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського із роботою «Роль жінки в лавах УПА».

Задорожна Лідія, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка із роботою «Становлення похідних груп ОУН-УПА на Черкащині 1941—1943 рр.».

Зеленюк Мар’яна, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка із роботою «Націоналізм — «вічний двигун» суспільства або український націоналізм серця».

Мамедов Артур, студент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова із роботою «Діяльність ОУН на Півдні України в роки Другої світової війни».

Михальчук Богдан, студент Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» із роботою «Створення та діяльність ОУН на Закарпатті 1929—1939 рр.».

Сабадишина Юлія, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка із роботою «Висвітлення визвольної боротьби та історичного значення Холодноярської організації в українському інтернет-просторі».

Савицька Лілія, студентка Львівського національного університету імені Івана Франка із роботою «Національно-визвольний рух на Стрийщині в роки Другої світової війни».

Светляченко Оксана, студентка Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського із роботою «Дискредитація УПА та фізичні методи знищення національно-визвольного руху Радянською владою у 1944—1945 рр.».

Скокова Надія, студентка Національного університету «Острозька академія» із роботою «Конфронтація сил: Т. Бульба-Боровець і М. Лебедь».

Скоряк Анна, студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із роботою «Репресії проти ОУН (Б) та ОУН (М) в Україні за матеріалами донесень поліції безпеки та служби безпеки (СД) Німеччини».

Ступчанська Ірина, студентка Львівського інституту економіки та туризму із роботою «За волю, за правду, за віру чужинці жорстоко карали…(штрихи національно-визвольної боротьби УПА на Перемишлянщині)».

Фролов Олексій, студент Запорізького національного університету із роботою «Дивізія Галичина».

Шведун Олексій, студент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із роботою «До питання про ідентифікацію колабораціонізму в діяльності Дружин українських націоналістів у роки Другої світової війни».