Учора, 11 червня, у Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»  відбулася важлива громадська подія – загальні звітно-виборчі збори  Асоціації музеїв та галерей, на яких її засновник та багаторічний очільник п. Зеновій Мазурик склав свої повноваження на користь молодшого покоління громадських діячів, породженого Майданом та Революцією Гідності. Публікуємо повний звіт про перебіг події у вигляді протоколу зборів.

IMG_2786

ПРОТОКОЛ

загальних звітно-виборчих зборів громадської організації

 

за період з  2010  року по червень 2014 року

 

м. Львів, вул. С. Бандери, 1                                                                         11 червня 2014 року

Присутні: 54  члени ГО «Асоціація музеїв та галерей»

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

1.Звіт про роботу громадської організації «Асоціація музеїв та галерей»

за період від 2010 року по червень 2014 року. Доповідач — голова Асоціації  п. Зеновій Мазурик.

2. Обговорення звіту та ухвалення проекту резолюції зборів.

3. Вибори  голови громадської організації «Асоціація музеїв та галерей», виконкому  та ревізійної комісії громадської організації «Асоціація музеїв та галерей».

4. Обговорення напрямків роботи на 2014-15 рр.

IMG_2770

РЕГЛАМЕНТ:

Доповідь – до 20 хв.

Виступи – до 5 хв.

 

Слухали:

1.Доповідь голови громадської організації «Асоціація музеїв та галерей»

 п. Зеновія Мазурика про роботу ГО за період від 2010 року по червень 2014 року.

За звітний період пішли з життя наші колеги та співзасновники Асоціації – Борис Возницький та Роман Наконечний, котрого ми поховали сьогодні. Вшануймо їхню світлу пам’ять  хвилиною мовчання.

За статутом Асоціація не передбачала обліку фіксованого членства та допускала колективне членство.  Головним керівним органом Асоціації  були загальні збори, між зборами – виконком у складі  заступника голови (Б. Чайковський),  секретаря (Г. Тихобаєва) та членів( П.Зозуля) і Н.Боренько). Дякую їм за роботу, також хочу подякувати за волонтерську допомогу нашій організації бухгалтеру Палацу мистецтв Марії Олексіївні, яка готувала фінансову звітність Асоціації в Укрсоцбанк, де є залишок на поточному рахунку 1000 грн. Асоціація мала незмінну юридичну адресу і змінну дислокацію, яка мінялася із переміною місця праці голови. Скажу словами поета: «Мені тринадцятий минало, я пас…». По 13 роках головування в Асоціації, маю намір скласти цю виборну посаду на молодші руки, прозвітувавши перед товариством за зроблене.

Серед того, що завдяки спільній праці Асоціації вдалося зреалізувати,  насамперед  варто згадати проекти в напрямку використання інформаційних технологій в музейній діяльності, налагодження партнерства з кафедрою інформаційних систем і мереж «Львівської політехніки» у застосуванні сучасних інформтехнологій (зокрема електронної каталогізації колекцій у проекті оцифрування музейних збірок), створення інтернет-порталів та музейних веб-сайтів (перемога в конкурсі соціально-культурних проектів управління культури ЛМР), за підтримки фонду Про Гельвеція закладено ядро музейного інформаційного центру та бібліотеки фахової літератури. Вдалося налагодити плідні професійні міжнародні контакти ( Польща, Німеччина, Австрія, США).

Для користі всіх музейних працівників та для зміни парадигми мислення було влаштовано низку семінарів: транскордонний семінар ІКОМ, семінар з музейного менеджменту у співпраці з фондом підтримки культури у Центральній і Східній Європі (США), семінар із кураторами із Дрездена, семінари «Музеї в Інтернеті» за підтримки ІАТР, семінар « Музей як школа ідентичностей», два семінари з підготовки українських тренерів за українсько-нідерландським проектом «МАТРА/Музеї України» з музейного менеджменту та освітніх програм.

У напрямку видавничої діяльності підготовлено до друку посібник МАТРИ «Музеї. Менеджмент, освітня діяльність», перекладено та видано книжку Г.Гагоорт «Менеджмент мистецтва, підприємницький стиль», перекладено та видано підручник Ф.Вайдахера «Загальна музеологія»,  посібник проведення уроків, спільно з МММ С.Крушельницької опубліковано путівник «Оперний світ України» німецькою мовою.

Асоціація брала участь у реалізації циклу культурно-освітніх заходів «Львів музичний» спільно з МММ С.Крушельницької та Будинком органної і камерної музики, у відзначенні тематичних Днів музеїв, у  підтримці Музею пивоваріння, Центру дослідження юдаїки та єврейського мистецтва ім. Фаїни Петрякової, Галереї українських одностроїв.

Задля демократизації суспільства Асоціація виявляла активність перед виборами, брала участь у роботі Всеукраїнської асоціації музеїв, виступила співзасновницею Мистецької ради «Діалог» та ініціаторкою відзначення музейних працівників у 11 номінаціях, що їх встановила у вигляді премії Львівська міськрада.

Останнім роком члени Асоціації були пасивні, дехто сумнівався в доцільності роботи, коли існує Рада директорів музеїв. Ні, це не рада директорів, але від того дієздатність Асоціації не може применшуватися, адже наше завдання не просто кооперація, а якісні суспільні зміни. Асоціація може бути активною тільки тоді, коли активними є її члени. Як показує досвід, звітно-виборчі збори збирають аншлаг, але далі активність йде на спад. Думаю, що для  підтримання активної комунікації  варто збиратися раз на місяць, можливо практикувати он-лайн зустрічі.

Серед того, що ще не вдалося налагодити в роботі, можу назвати слабку внутрішню комунікацію, слабку співпрацю з органами влади різних рівнів, відсутність застосування карти обліку, проблему усталеної локації, персоналу та відповідного розміру членських внесків. Ще не відбулися  не тільки такі окремі плановані заходи, як  міжнародна конференція про музейне право, а й загалом  структурування за напрямками діяльності (робота секцій). Не довершеною є і розробка стартегії організації. Успішність Асоціації залежить від усвідомленння місії, структурованості організації і її діяльності,  внутрішньої та зовнішньої комунікацій. А також таких ресурсів, як кошти та активне керівництво і лідер, однак його авторитет не може підміняти авторитету організації. Завершу словами Зигмунда Фройда: «Усе, що робиться для розвитку культури, працює проти війни». Дякую за увагу.

IMG_2772

2. Обговорення звіту голови Асоціації та ухвалення проекту резолюції зборів щодо оцінки роботи за звітний період.

Голова Асоціації Зеновій Мазурик відповів на запитання Анни Кос, Ольги Перелигіної Романа Чмелика, Богдана Чайковського, що стосувалися принципової позиції щодо деяких дискусійних моментів музейної практики та низки конструктивних пропозицій щодо їх гармонізування і  поліпшення роботи.

 

Слухали:

Гнатковського Юрія, який визнав Асоціацію вагомим ресурсом музейної громади,  запропонував проявити активність у  важливій справі: створити комітет і напрацювати рекомендації для подальшого розвитку Музею Тараса Шевченка, що його досі очолював св. п. Роман Наконечний, а також запропонував оцінити роботу Асоціації за звітний період як задовільну.

Чорнобая Юрія, котрий вказав на те, що Асоціація має велику комінікативну функцію, бо об’єднує «різнорозмірні» установи. Багато чого відбулося, Асоціація активно представляє наші музеї за кордоном, мала активного голову,  результативні контакти. Визначальною була роль Асоціації в  тому, що Природознавчий музей отримав грант Фонду Ахметова, і тепер має змогу  провадити колоквіуми, де виступають провідні музейники Європи,  а також влаштувати10 турів по Європі по 10 осіб (5 від нас і 5 з різних музеїв України  за конкурсом). Асоціація розрослася і мала би видавати інформаційні бюлетені, але хто це робитиме? Недоліки: дуже слабкий зв’язок з оргнами місцевого самоврядування і владою, — у музейній раді при Мінкульті  2 зі Львова.  Щоб не бути організацією інтелектуалів, яка не може нічого вирішити, треба зміцнювати контакти з владою для лобіювання інтересів. Загалом  робота голови й асоціації — задовільна.

Тихобаєву Галину, яка нагадала присутнім важливість реалізації міжнародного проекту «МАТРА/ Музеї України». Це був переворот у свідомості наших музеників. Роботу можна вважати задовільною.

IMG_2780

Білик Зоряну, яка також нагадала рисутнім переломний момент, коли Львівськиймузей історії релігії виїхав на засіданя ІКОМу до Відня. Асоціації треба вирішити роблему місця зібрань, щомісячних членських внески, визначитися із стратегією роботи та пошуку фінансів.За звітний перід — задовільна робота.

Чайковського Богдана, який наголосив на тому, щопозиція лідера була визначальною, тому Асоціація залишилася єдиною дієвою з-поміж інших в Україні. Як заступник голови подякував Зеновію Мазурику за спільну роботу і визнав її задовільною.

 

Ухвалили:

Прийняти звіт голови і визнати роботу Асоціації задовільною.

Голосували: одноголосно «За» — 54 особи.

Функції лічильної комісії виконували Мирослав Побережний та Максим Мартин.

IMG_2793

3. Вибори  голови громадської організації «Асоціація музеїв та галерей», виконкому  та ревізійної комісії громадської організації «Асоціація музеїв та галерей».

 

До виборчого списку на посаду голови Асоціації учасники зборів внесли чотири кандидатури: Вікторії Садової, Ігоря Тимця, Наталії Білас та Остапа Лозинського.

Вікторія Садова заявила про самовідвід.

Збори проголосували за прийняття самовідводу одноголосно.

Наталія Білас зняла свою кандидатуру з виборів, закликавши віддати голоси, що їй призначалися, на користь Ігоря Тимця.

Кандидати на посаду голови Асоціації Остап Лозинський та Ігор Тимець відповіли на запитання, що стосувалися їхньої відповідності на виборне очільництво громадської організації музейників, бачення перспектив розвитку та напрямків подальшої роботи.

В обговоренні кандидатур взяли участь:

Садова Вікторія, яка представила Остапа Лозинського як молодого креативного,  освіченого, фахового музейника та громадського діяча – активіста Майдану.

Білик Зоряна, яка рекомендувала Ігоря Тимця як відповідального керівника, який завжди тримає дане слово.

Чмелик Роман, який спробував переконати присутніх, що ситуація у суспільстві спонукає до т.зв. перезавантаження, тому треба не перетасовувати стару колоду музейних посадовців (вони мають свою громадську організацію – Раду директорів музеїв), а привести до керівництва Асоціацією «нову кров» – ініціативних молодих людей.

Чайковський Богдан, який зауважив, що голова Асоціації має мати зв’язки з депутатами, за кордоном, бути представницьким та авторитетним лідером.

Юрій Чорнобай, який  зауважив, що різниця у віку кандидатів не є великою, а визначальнним є насамперед їхнє уміння робити справу, а також поставив образне запитання, хто з кандидатів краще вміє ловити мишей.

Перелигіна Ольга, яка поцікавилася музейними проектами претендентів та їхнім знанням іноземних мов.

Лозинський Остап, який виклав своє бачення діяльності голови Асоціації та складнощів роботи музеїв. Наразі ще мала співпраця установ, координації нема, всі роблять спільну роботу, але окремо, що призводить до накладок, повторів, розпорошення зусиль. Важливо робити її  разом. Асоціація має загалом промоціїювати Львів як місто-музей. Важливо поміняти ставлення у громади до музеїв як до охоронців спільної спадщини, а це робота зі зміни свідомості та ставлення до своєї пам’яті. Важливо співпрацювати із Євросоюзом за його стандартами (зокрема це стосується документації міжнародних виставок), навчитися сприймати музейних відвідувачів як дорогих клієнтів. Такий практичний досвід та знання з теорії музейного менеджменту він здобув під час перебування на міжнародній стипендії стипендії  «Гауде Полонія».

Тимець Ігор, який також закликав іти в Європу, знаючи закони і мови, правила вивозу експонатів. Молодь має працювати, готувати гранти,  бо повз нас проходять гроші.  Важливо вибудовувати промоцію одні одних, бо туристи їздять по накатаних маршрутах, а околиць не відвідують. Слід міняти законодавчу базу в музейній сфері, підняти питання призначення наукових пенсій для працівників музеїв, добиватися нових нормативних регламентувань. Згадаймо як Асоціація успішно захищала музеї від приватизації, але ця загроза не минулася. Натомість в області нема музейників у владі, щоб лобіювати інтереси музеїв, виділення приміщень під нові музеї. Треба не тільки співпрацювати із владою, а й іти у владу.

Чмелик Роман, який поставив питання руба: «То що Вам дає чи не дає можливість обстоювати ці проблеми в Раді директорів музеїв, де ви є заступником голови?», і висловився категорично проти того, щоб головою Асоціації музеїв та галерей обирали будь-кого поміж директорів музеїв, бо таку практику, коли в громадських організаціях чи радах головують директори чи інші номенклатурні посадовці слід ламати як таку, що не відповідає духові часу, котрий вимагає більшої демократизації.

Вибори голови провадили прямим відкритим голосуванням.

За повідомленням лічильної комісії, за Ігоря Тимця віддали голос 19 осіб, за  Остапа Лозинського – 24.

 

Ухвалили:

1. Простою більшістю голосів головою Асоціації музеїв та галерей обрати Остапа

Лозинського.

 

2.Прямим відкритим голосуванням обрати виконавчий комітет у складі:

1.Вікторія Садова

2.Петро Слободян

3.Надя Полянська

4.Марія Цимбаліста

 

Ревізійна комісія

1.Рак Тарас

2.Наталія Матлашенко

3. Максим Мартин

За кожну кандидатуру до виконкому голосували персонально,  усі члени виконкому обрані більшістю голосів. За ревізійну комісію голосували списком  – одноголосно.

Зеновій Мазурик передав новообраному голові Асоціації та виконавчому комітету документацію громадської організації та побажав успіхів у роботі.

4. Обговорення напрямків роботи на 2014-15 рр.

Слухали:

Чайковського Богдана, який вказав, що новообраному керівництву громадської організації належить подбати про ліпшу координацію у роботі, запропонувати нові міжмузейні проекти із увічнення пам’яті Небесної сотні, відзначення 100-ліття Першої світової війни, розвитку музею Степанівни та музею Шевченка. Ініціатори – молодь, це продукт Майдану, маємо тепер діяти за завданнями нового лідера. Асоціація може скоординувати ці напрями роботи в музеях.

Ігоря Ліхового, який у статусі запрошеного гостя зборів та голови громадської ради з відзначення ювілею Шевченка заявив, що держава нічого не зробила до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. Такого ганебного ювілею не було навіть за більшовиків. Унікальне явище –  музей Шевченка при Львівському палаці мистецтв, він переріс значення народного. У нас, на жаль, до народного ставляться як не до професійного, аматорського, хоча звання «народний» є високим. У Львові, де Шевченко фізично не був, він великою мірою присутній духом. І ця присутність тут значить дуже багато.   Є ідея – чому б народний музей Шевченка із ЛПМ не доєднати до Національного музею у Львові ім. А. Шептицького, де є своя унікальна Шевченкіана. Там міг би бути відділ «Шевченко в Галичині», який би об’єднав і свої фонди, і  колекцію, передану із ЛПМ, а це цікаві  твори, які постали у висліді багаторічних експедицій митців Шевченківськими місцями. Так народний музей міг би здобути національний статус. Працюватимемо над тим, і директор Ігор Кожан розглядає це питання. Є 3 національні музейні заклади Тараса Шевченка, усі вони в Східній Україні, а народний — тільки в Донецьку. Прикро, що львівська влада не вважає народний музей Шевченка чимось особливо цікавим. Але це – явище! Клопіт вберегти Палац мистецтв в умовах акулячого капіталізму, де народний музей Шевченка в некомфортному середовищі, але ще важливіший клопіт — зберегти й розвинути Шевченківську тему у Львові. Хотів від громадської ради закликати підтримати цей музей. Так ми підтримаємо справу, започатковану св.п. Романом  Наконечним, котрого ми щойно поховали.

Надію Полянську, яка зазначила, що одним із пріоритетних напрямків роботи Асоціації  може стати інформаційна діяльність, напрацювання змін до законодавчої бази та розвиток  музейної педагогіки,реалізаціяміжмузейних виставкових проектів, видань,  інтерактивних лекцій. Пропозиції слід подавати FB-сторінку  громадської організації.

Мазурика Зеновія, який, передавши всю базу даних Асоціації своєму наступнику, висловив задоволення щодо збереження кращих традицій при зміні поколінь музейних діячів, котрі відчувають потребу в самоврядуванні, самовираженні, самоствердженні, кшталтувані нових лідерів.

Промовці внесли пропозицію щодо окремих зборів, на яких слід обговорити і ухвалити  напрямки роботи Асоціації у 2014—2015 рр.

 

Ухвалили:

У термін два тижні скликати засідання виконкому, на якому підготувати збори щодо обговорення і ухвалення напрямків роботи Асоціації у 2014—2015 рр.

 

Голова зборів                                                                                                              Зоряна Білик

Секретар зборів                                                                                                     Вікторія Садова