Оголошено Конкурс на присудження премії імені Ірини Калинець за активну участь у громадсько-політичному житті України, організатором якого є Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого.

До Дня українського політв’язня – 12 січня щорічно Фонд присуджує премію особі, котра активно відстоює українські позиції у державотворчому процесі, за видатні здобутки та успіхи, які сприяють розвитку українського суспільства, за утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості та самобутності, розвиток української освіти, культури та літератури й утверджують високий авторитет України у світі.

До уваги беруть низку публікацій (наукових, науково-публіцистичних, публіцистичних ), в яких утверджується авторитет України та вивчаються «білі плями» історії України.

Премію присуджують за рішенням Науково-Експертної Ради Фонду, а висунення кандидатур триває до 15 грудня. Подання на премію приймаються від громадських організацій, державних установ і підприємств усіх форм власності за адресою: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 6А, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого.