Як відкривали, упорядковували та робили доступними архіви служб безпеки у країнах Центральної та Східної Європи — Польщі, Чехії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Румунії, Словаччині – розкажуть під час презентації нового українського видання «Документи комуністичних спецслужб у Європі: путівник мережею архівів».

Редактор українського видання — Олеся Ісаюк, наукова працівниця Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» та Центру досліджень визвольного руху разом із Русланом Забілим, директором Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» будуть говорити про те як європейські країни долали шлях переходу до демократичного суспільства після розпаду СРСР; чи збереглися до сьогодні документи комуністичних спецслужб; чи можуть архівні документи розказати нам про характер та діяльність комуністичних тоталітарних режимів і про те як законодавство регулює питання доступу до цих документів.
У путівнику подана інформація про архіви колишніх комуністичних спецслужб Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини,Польщі, Румунії та Словаччини. Описані законодавча база, організаційні структури відповідних архівів, збережені архівні фонди та колекції, включно з найпотаємнішими оперативними документами, а також розповідається про права заявників на доступ та поширення цих матеріалів.
Переклад та видання здійснено Центром досліджень визвольного руху в рамках програми «Відкриті архіви» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Нагадаємо, що у 2014 році відновлено вільний доступ до розсекречених у 2008—2010 роках документів колишньої радянської спецслужби — ЧК-НКВД-КҐБ, які зберігаються в Архіві СБУ. Сталий доступ до цих матеріалів повинен бути гарантований кожному на виконання Законів України та Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, яка як невід’ємну ознаку демократії передбачає обов’язкову можливість дізнатися об’єктивно про елементи своєї історії.
21 травня 2015 р. набув чинності Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років», відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті (ГДА УІНП).
Ініціатори переконані, що такий крок не лише допоможе глибше дізнатися про минуле країни, але й буде однією з гарантій неповернення тоталітарних практик у роботі правоохоронних органів та спеціальних служб незалежної України.
Після падіння комуністичного режиму Польща, Чехія, Болгарія, країни Балтії та інші країни Центрально-Східної Європи зробили доступними секретні документи каральних органів та таємної поліції та передали їх цивільним відомствам — аналогам Інституту національної пам’яті.
Лекція починається о 18:30